Vítejte na stránkách společnosti VHS plus

Stavební firma VHS plus, spol. s r.o. vznikla v rámci privatizace v roce 1992 a navázala na více než čtyřicetiletou tradici Vodohospodářských staveb Znojmo. Po šestiletém působením pod názvem IMOS - VHS Znojmo se vrátila k původnímu názvu s doplněním slova plus, které symbolizuje pozitivní změny, jimiž společnost prošla a rovněž rozšíření aktivit o pozemní stavitelství. Hlavní stavební činností společnosti byla do roku 1993 výstavba inženýrských sítí, kanalizací, vodovodů, úpraven a čistíren odpadních vod. Poté byla rozšířena výrobní činnost společnosti do oblasti pozemního stavitelství, aby bylo možno uskutečnit kompletní dodávky vodohospodářských akcí, tzn. výstavbu provozních objektů.

 

Organizační řád společnosti