Projekt ,,Ochrana vod Povodí řeky Dyje" projekt D - region Třebíčsko ref. číslo ISPA 2001/CZ/16/P/PE/009

RN stavby: 414 655 402,-Kč bez DPH
Zahájení: 11/2005
Dokončení: 11/2006

Odkanalizování obcí Tasovice, Hodonice, Krhovice a společná ČOV

RN stavby: 119 627 130,-Kč bez DPH
Zahájení: 12/2004
Dokončení: 12/2006

Dokončení splaškové kanalizace Města Znojma I. Etapa Znojmo - Oblekovice, Přímětice

RN stavby: 22 200 000,-Kč bez DPH
Zahájení: 10/2004
Dokončení: 09/2005

Brno - Holzova - inženýrské sítě

RN stavby: 6 438 639,-Kč bez DPH
Zahájení: 06/2004
Dokončení: 08/2004

ČOV Modřice - ČS na kmenové stoce

RN stavby: 7 327 616,-Kč bez DPH
Zahájení: 06/2004
Dokončení: 07/2005

Areál bednění Miroslav - inženýrské sítě

RN stavby: 6 438 639,-Kč bez DPH
Zahájení: 06/2004
Dokončení: 08/2004

Výstavba inženýrských sítí pro RD v Únanově, lokalita u koupaliště - stavební objekty: kanalizace splašková, dešťová a vodovod

RN stavby: 3 530 000,-Kč bez DPH
Zahájení: 07/2005
Dokončení: 09/2005

Silnice II/400 Miroslav - průtah stavební objekty: kanalizace a vodovod

RN stavby: 5 700 000,-Kč bez DPH
Zahájení: 05/2004
Dokončení: 10/2005

Sídliště ŘRD - Chvalovice inženýrské sítě

RN stavby: 1 970 148,-Kč bez DPH
Zahájení: 02/2005
Dokončení: 12/2005

Oprava dešťové kanalizace v obci Dobšice stoka I, Ia

RN stavby: 900 600,-Kč bez DPH
Zahájení: 06/2005
Dokončení: 07/2005

Čistírna odpadních vod Adamov

RN stavby: 41 400 000,-Kč bez DPH
Zahájení: 06/2003
Dokončení: 05/2004

Střelice kanalizace a ČOV

RN stavby: 43 000 000,-Kč bez DPH
Zahájení: 10/2002
Dokončení: 03/2004

Čistírna odpadních vod a kanalizace Plumlov

RN stavby: 45 800 000,-Kč bez DPH
Zahájení: 06/2001
Dokončení: 03/2004

Jaroslavice, Hrádek, Dyjákovice - ČOV a kanalizace

RN stavby: 88 600 000,-Kč bez DPH
Zahájení: 04/2002
Dokončení: 03/2004

Rozšíření kapacity ČOV - I. etapa a dokončení kanalizace Jemnice

RN stavby: 37 100 000,-Kč bez DPH
Zahájení: 06/2001
Dokončení: 11/2002

Kanalizace Dobšice

RN stavby: 22 315 675,-Kč bez DPH
Zahájení: 11/2001
Dokončení: 11/2002