Rekultivace skládky odpadu Načeratice

RN stavby: 5 762 844,-Kč bez DPH
Zahájení: 09/2004
Dokončení: 05/2005

Oprava lávky pro pěší mezi ulicemi Koželužskou a Pod Kraví horou

RN stavby: 2 906 309,-Kč bez DPH
Zahájení: 11/2002
Dokončení: 12/2002

Dyjsko - mlýnský náhon, jez Krhovice oprava podjezí

RN stavby: 487 026,-Kč bez DPH
Zahájení: 08/2002
Dokončení: 08/2002

VD Vranov, sanace nátrže v zátopě (ev.č. 150 879)

RN stavby: 859 070,-Kč bez DPH
Zahájení: 10/2004
Dokončení: 11/2004

Dyje, jez Oblekovice - oprava jezu (ev.č. 150 863)

RN stavby: 1 295 075,-Kč bez DPH
Zahájení: 07/2004
Dokončení: 09/2004

Dyjsko - mlýnský náhon, Hrabětice rekonstrukce PB hráze

RN stavby: 2 593 014,-Kč bez DPH
Zahájení: 08/2002
Dokončení: 09/2002

Hevlín - oprava limigrafu

RN stavby: 3 898 446,-Kč bez DPH
Zahájení: 09/2003
Dokončení: 12/2003